Публикации

Правно становище по чл.311 от Назказателния Кодкес

Правно становище

от Иво Дилов-юридически консултант

Досежно представяне на трудови договори от управител на търговско дружество за удостоверяване на обстоятелства пред  орган на държавно управление за получаване на лиценз за извършване определена дейност.

 

1. Управителя на ЕООД е длъжностно лице по смисъла на чл.93 т.1 б“Б“ пр.1 от Наказателния кодекс/НК/

2. Трудовия договор е официален документ по смисъла на чл.93 т.5 от НК.Трудовия договор не е частен документ,тъй като се съставя и подписва от длъжностно лице в кръга на службата му.Частен документ е този,който е съставен от частно лице лично или като представител на друго частно лице или от длъжностно лице извън кръга на службата му.

3. Трудовия договор е официален удостоверителен документ.

4. Трудовия договор в тридневен срок от сключването му следва чрез уведомление да бъде регистриран в териториалната дирекция на НАП от работодателя или упълномощено от него лице/чл.62 ал.3 Кодекса на труда/.За неуведомяване на работодателя се налага имуществена санкция/ чл.414 ал.3 КТ/

5. При представяне на трудов договор с невярно съдържание пред съответните органи на държавно управление се носи наказателна отговорност по чл.311 ал.1 от НК който гласи:

„Длъжностно лице,което в кръга на службата си състави официален документ,в който удостовери неверни обстоятелства или изявления,с цел да бъде използван тоя документ като доказателство за тия обстоятелства или изявления се наказва с лишаване от свобода до пет години……“

6. Изпълнителното деяние  се състои в съставяне на официален удостоверителен документ в чието съдържание са отразени неверни факти.Неверни са онези факти които не отговарят на действителността.Няма да отговаря на действителността например факта че има сключен трудов договор между работодателя и работника ако работника не работи във фирмата.

7. Престъплението е резултатно.Както при подправката на официален документ така и тук-при лъжливото документиране престъпния резултат се изчерпва с опорочения документ.В случая с официалния документ с невярно съдържание.Възможно  е ,но не е нужно за довършване на престъплението да се стигне и до използване на документа.

8. От субективна страна престъплението е извършено с пряк умисъл и специална цел документа да бъде използван.

ИЗВОД: Ако трудовите договори са с невярно съдържание то управителя  на  търговското дружество следва да носи  наказателна отговорност за лъжливо документиране по чл.311 ал.1 от НК,тъй като в качеството си на длъжностно лице-управител на фирма,в кръга на службата си е съставил трудови договора в които е удостоверил неверни обстоятелства а именно че посочените в трудовите договори лица са негови работници.Документите  са  били съставени с цел да бъдат използвани като доказателство за удостоверените в тях неверни обстоятелства пред  орган на държавно управление оправомощен от закона да издаде лиценз за определена дейност.