Публикации

Клиент на Българската асоциация за юридическа помощ поведе битка срещу свой контрагент за четири цифрена сума

Клиент на Българската асоциация за юридическа помощ поведе битка срещу свой контрагент за четири цифрена сума.

В момента казуса е още в сферата на преговорите.

Ако сумата не бъде възстановена доброволно, битката ще се пренесе в съдебната зала-очаквайте продължение.