Публикации

Правна уредба, регламентираща съществените изисквания към проектирането и изработването на асансьорите и техните предпазни устройства, изисквания за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори.

Основателя на  общността около Българската асоциация за юридическа помощ  Иво Дилов изнесе лекция  пред юрисконсулти от държавната администрация и частния бизнес.

Лекцията беше на тема: „ Правна уредба, регламентираща съществените изисквания към проектирането и изработването на асансьорите и техните предпазни устройства, изисквания за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори.

Очаквайте публикуването и на самата лекция в сайта на БАЮП скоро.