Публикации

административно право

Победихме в Софийски градски съд голяма застрахователна компания

Победихме в Софийски градски съд голяма застрахователна компания, която не успя да осъди наши клиенти по подаден срещу тях регресен иск за сумата от 1600 лева