Публикации

Спор между наша клиентка и държавна агенция

Решихме правния спор между наша клиентка и държавна агенция в резултат на което нашата клиентка не беше уволнена от работа.