Публикации

вещно право

Клиентка заведе дело за делба

Наша клиентка заведе дело за делба на съсобствен имот, с което не даде възможност на другата страна да придобие имата по давност -очаквайте продължение