облигационно право

Облигационно Право

Облигационното право е дял на гражданското право и неговата материя регулира източниците облигационни отношения между равнопоставените гражданскоправни субекти. Тези източници най-общо са договорите, сделките, непозволеното увреждане, неоснователното обогатяване, воденето на чужда работа без пълномощие