наказателно право

Наказателно право

То представлява съвкупност от правни норми, установени от държавата като специфично средство за предотвратяване, ограничаване и намаляване на престъпленията чрез предвиждане и налагане на наказание на извършилите ги лица.

Наказателното право се отнася само отрицателни обществени прояви, не регулира нормалното развитие на обществени отношения. Наказателното има за

предмет прояви, които застрашават и увреждат правата на гражданите и обществените отношения.

Отрицателни прояви могат да са налице във всички сектори на обществения живот, така че в крайна сметка се появява във всички области на обществения живот, които са регулирани от останалите правни отрасли