наказателен процес

Наказателен процес

Това е система от правни норми изграждащи процедури и институти, която се осъществява по дела от общ характер в до съдебното и съдебното производство, а по дела от частен характер само в съдебното производство.