Граждански процес

Граждански процес

Той представлява съвкупността от процесуални действия, насочени към защита на гражданските права.