административно право

Административно Право

Административното право има за предмет специфични обществени отношения между субекти на административното право, които възникват в процеса на изпълнителната дейност на държавните органи.