административен процес

Административен процес

Той се отнася до правилата, по които се осъществяват правотворческата, правоприлагащата и правораздавателната дейност на изпълнителната власт, както и разрешаването на административноправни спорове от съдебни органи.