Семинари

договор за поръчка

Какво трябва да знаем за всеки Договор за поръчка

ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА Статус на процедурата: актуална   Нормативна уредба Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) Юридическа характеристика С договора за поръчка довереникът се задължава да извърши за сметка на доверителя възложените му от последния действия. Предмет на настоящия договор е извършването на правни действия – процесуално представителство, сключване на правна сделка от довереника за […]

асансьорите

Изискванията към проектирането и изработването на асансьорите

Съществени изискванията към проектирането и изработването на асансьорите и техните предпазни устройства. Изисквания за безопасна им експлоатация и технически надзор