Правна помощ – Новини

Клиент на Българската асоциация за юридическа помощ поведе битка срещу свой контрагент за четири цифрена сума

Клиент на Българската асоциация за юридическа помощ поведе битка срещу свой контрагент за четири цифрена сума.

В момента казуса е още в сферата на преговорите.

Ако сумата не бъде възстановена доброволно, битката ще се пренесе в съдебната зала-очаквайте продължение.

Една заплата на клиента се равняваше на четири цифрена сума. Тези изплатени четири заплати станаха първите заделени пари на клиента за покупка на нов автомобил.

наш клиент принуди некоректния си работодател да изплати забавените му чети ри заплати

След трудово правна консултация в БАЮП наш клиент принуди некоректния си работодател да изплати забавените му чети ри заплати.

Една заплата на клиента се равняваше на четири цифрена  сума. Тези изплатени четири заплати станаха първите заделени пари на клиента за покупка на нов автомобил.

сключи споразумение

Клиентка сключи споразумение с ответната страна

Наша клиентка завела граждански иск за делба на съсобствен имот в Софийски районен съд принуди ответната страна да сключи споразумение със нея, като изплати съответната сума. Това дава възможност на клиентката ни с малко доплащане да закупи друг имот, който да е единствено нейна собственост, избягвайки неудобствата на съсобствеността.

спечели на първа инстанция в Административен съд-София

Високопоставен държавен служител спечели на първа инстанция в Административен съд-София

Високопоставен държавен служител с правната помощ на Българската асоциация за юридическа помощ спечели на първа инстанция в Административен съд – София –град дело срещу своето незаконно уволнение от Държавна агенция.

Държавната агенция обжалва решението на Административен съд София-град пред Върховния административен съд

Българската асоциация за юридическа помощ ще окаже силна правна подкрепа на своя клиент и пред ВАС-очаквайте продължение

Съдът присъди семейното жилище на наш клиент по дело за развод

Съдът присъди семейното жилище на наш клиент по дело за развод.

Уредихме трудовоправни отношения с държавна комисия

С наша помощ клиента уреди своите трудовоправните отношения с държавна комисия съгласно желанията си

Спор между наша клиентка и държавна агенция

Решихме правния спор между наша клиентка и държавна агенция в резултат на което нашата клиентка не беше уволнена от работа.

Помогнахме да наша клиентка да придобие по давност идеални части от съсобствен имот,

Помогнахме да наша клиентка да придобие по давност идеални части от съсобствен имот, намиращ се в град София до „Баня Мадара“ в резултат на което целия апартамент от 75 кв.м. вече е изцяло нейна собственост.

административно право

Победихме в Софийски градски съд голяма застрахователна компания

Победихме в Софийски градски съд голяма застрахователна компания, която не успя да осъди наши клиенти по подаден срещу тях регресен иск за сумата от 1600 лева

вещно право

Клиентка заведе дело за делба

Наша клиентка заведе дело за делба на съсобствен имот, с което не даде възможност на другата страна да придобие имата по давност -очаквайте продължение