Математика за адвокати

Попитали ученик, икономист и адвокат: „Колко прави 3+3?“

Ученикът почти веднага отговорил:
3+3 е 6.
Икономистът отговорил:
Най-вероятно е 6, но съвсем спокойно може и да е 7. Не изключвам и да е 5. Всичко зависи от икономическата конюктура.
Адвокатът затворил вратата, запалил цигара, седнал на стола си, разгледал три четири сборника със закони и отговорил:
– Колко искате да прави?