Entries by lawhelpbg

Какво трябва да знаем за всеки Договор за поръчка

ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА Статус на процедурата: актуална   Нормативна уредба Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) Юридическа характеристика С договора за поръчка довереникът се задължава да извърши за сметка на доверителя възложените му от последния действия. Предмет на настоящия договор е извършването на правни действия – процесуално представителство, сключване на правна сделка от довереника за […]

ВЪПРОС Ако работодател не ти заплати заплатата?

ВЪПРОС Ако работодател не ти заплати заплатата, не ти плаща застраховките и ти си удържиш точната сума от служебни пари които събираш от клиенти на фирмата всеки ден и обявиш че напускаш работа смята ли се за кражба и подсъдимо ли е ?

Правна уредба, регламентираща съществените изисквания към проектирането и изработването на асансьорите и техните предпазни устройства, изисквания за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори.

Основателя на  общността около Българската асоциация за юридическа помощ  Иво Дилов изнесе лекция  пред юрисконсулти от държавната администрация и частния бизнес. Лекцията беше на тема: „ Правна уредба, регламентираща съществените изисквания към проектирането и изработването на асансьорите и техните предпазни устройства, изисквания за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори.“ Очаквайте публикуването и на самата […]

Клиент на Българската асоциация за юридическа помощ поведе битка срещу свой контрагент за четири цифрена сума

Клиент на Българската асоциация за юридическа помощ поведе битка срещу свой контрагент за четири цифрена сума. В момента казуса е още в сферата на преговорите. Ако сумата не бъде възстановена доброволно, битката ще се пренесе в съдебната зала-очаквайте продължение.

Клиентка сключи споразумение с ответната страна

Наша клиентка завела граждански иск за делба на съсобствен имот в Софийски районен съд принуди ответната страна да сключи споразумение със нея, като изплати съответната сума. Това дава възможност на клиентката ни с малко доплащане да закупи друг имот, който да е единствено нейна собственост, избягвайки неудобствата на съсобствеността.