ДОТУК С ПРАВНИТЕ ВИ ПРОБЛЕМИ

Сайт за достъпна правна помощ

Българска Асоциация за юридическа помощ е интернет общност и е създадена с цел развитие и подпомагане на правната култура у гражданите. Ние вярваме, че правото не е елитарно и не предназначено за отбрана група хора. Права притежава всеки, затова и правото е за всички. Правата са на гражданите, те са създадени за тях и регулират техните обществени отношения, които са живи, действащи и се случват всеки ден, на всеки от нас. Затова вярваме, че всеки човек на първо място има право да познава правата си.

Ние желаем да извадим правата Ви от закона и да ги пренесем на плоскостта на живия живот, за който те са предназначени.

За да постигнем тази своя цел се стремим да предлагаме юридическа помощ – разбираема, достъпна и осъществена на практика.

Основател и обединител на идеите на нашата Асоциация е адвокат Иво Дилов – адвокат с 25-годишен опит в правоприлагането.

Дипломирал се е през 1990 г.  по специалност право.

Успешно е издържал теоретико-практическия изпит пред Министерство на правосъдието през 1991 г.

Специализирал право на Европейския съюз.

Притежава специализирано знание по наказателно, административно, вещно и наследствено/имотно/ право. Работи съвместно със сътрудници адвокати, притежаващи специфични познания в областта на договорното, търговското и семейното право.

Правен консултант на юридически и физически лица.

Предлаганата юридическа помощ се предоставя професионално и компетентно в достъпен вид, лишена от излишен формализъм и ненужна високопарност, в условията на отзивчивост и лоялност, при спазване на пълна конфиденциалност. Стремим се към това, за да решим вашите правни проблеми, тъй като Вие сте ценен за нас.